ผู้เขียน หัวข้อ: การเขียนข้อความโฆษณา (copywriting)  (อ่าน 799 ครั้ง)

jssradmin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1527
    • ดูรายละเอียด
การเขียนข้อความโฆษณา (copywriting)
« เมื่อ: ??ȨԠ?¹ 01, 2013, 01:03:55 AM »
การเขียนข้อความโฆษณา (copywriting)

คำว่า “ข้อความโฆษณา” หรือ “บทโฆษณา” (copy) ในความหมายของฝ่ายสร้างสรรค์งานโฆษณาสิ่งพิมพ์ (creation) จะหมายถึง
ข้อความหรือข้อเขียนทั้งหมดทุกคำพูดในชิ้นโฆษณานั้น แต่อย่างไรก็ตาม ในความหมายของฝ่ายการผลิตโฆษณา (production) คำว่า
ข้อความโฆษณา หรือบทโฆษณา จะหมายถึง ตัวโฆษณาทั้งชิ้นที่ผลิตขึ้นมา รวมทั้งคำพูดและรูปภาพที่ประกอบในชิ้นโฆษณานั้นด้วย
 (Russell and Lane .1996 : 514) ในที่นี้ขอใช้ในความหมายหลัง ซึ่งหมายถึง องค์ประกอบทั้งหมดที่รวมอยู่ในชิ้นโฆษณาทั่งคำพูด
รูปภาพ และลายเส้นต่าง ๆ อีกด้วย

การสร้างสรรค์โฆษณาทั้งชิ้นที่ผลิตออกมาสู่สายตาประชาชนนั้น ปกติแล้วจะเป็นงานในหน้าที่
ของบริษัทตัวแทนโฆษณาที่ได้รับการว่าจ้างเป็นผู้ดำเนินการ อันประกอบด้วยบุคคลที่ทำหน้าที่ 2 ฝ่าย คือ
ฝ่ายผู้เขียน หรือข้อความโฆษณา (copywriter) ซึ่งจะทำหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการใช้ถ้อยคำพูดที่เหมาะสม จูงใจ
และมีพลังตามกรอบและแนวคิดหลักที่ตกลงกัน อันประกอบด้วย 3 เรื่องสำคัญ คือ ข้อความพาดหัว (heandlines)
เนื้อความ (body copy) และ คำขวัญ (slogans) ส่วนอีกฝ่ายหนึ่ง คือ
ฝ่ายงานศิลป์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อำนวยการฝ่ายงานศิลป์ (art director) จะทำหน้าที่ในการ ออกแบบ
 วาดภาพประกอบ จัดลักษณะต้วอักษรทั้งหมด กำหนดสีสัน จัดทำสตอรีบอร์ด ลำดับเรื่องรวม เป็นต้น

...................


วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
สรุป การตลาดเจาะตรง


การตลาดเจาะตรง เป็นเครื่องมือสื่อสารตัวที่ 5 ในส่วนประสมของการสื่อสารการตลาดเป็นระบบการตลาดท่ามารถโต้ตอบกันได้
โดยใช้สื่อโฆษณาอย่างหนึ่งหรือมากกว่า เพื่อให้เกิดผลการตอบสนองทันทีที่สามารถวัดได้ และ/หรือ เกิดรายการซื้อขายกัน
ณ ที่ใดก็ได้ ด้วยเหตุที่การตลาดเจาะตรงสามารถสื่อข่าวสารมุ่งตรงไปยังลูกค้าแต่ละรายโดยเฉพาะได้ และ
สามารถวัดผลสำเร็จได้ในทันที จึงทำให้มีข้อได้เปรียบการตลาดทั่วไป


การตลาดเจาะตรง ได้นำมาใช้กันอย่างกว้างขวางทั้งในตลาดผู้บริโภค และตลาดธุรกิจ
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดผู้บริโภค มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
ด้วยเหตุปัจจัยหลายประการที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้ทั้งฝ่ายผู้ซื้อและฝ่ายผู้ขาย เช่น
การซื้อการขายผ่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถทำโดยสะดวก รวดเร็ว ทำให้เกิดการประหยัดทั้งสองฝ่าย เป็นต้น

นักการตลาดเจาะตรง ใช้ช่องทางเพื่อติดต่อสื่อสารเข้าถึงลูกค้าหลายช่องทาง และหลายรูปแบบ
เพื่อส่งข้อเสนอ ประกาศ คำเตือน และรายการอื่น ๆ โดยใช้จดหมายตรง โทรสาร อีเมล์ และวอยซ์เมล์
รวมทั้งการใช้วิธีส่งแคตตาล๊อก โทรศัพท์ โทรทัศน์ วิดีโอเท็กซ์  ใช้เครื่องจักรเพื่อการสั่งซื้อ และ
การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ เป็นต้น

ในการดำเนินงานการตลาดเจาะตรง เพื่อให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพ
นักการตลาดเจาะตรงจะต้องวางแผนอย่างรอบคอบ จะต้องตัดสินใจกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
กำหนดลักษณะตลาดเป้าหมาย และลูกค้าที่มุ่งหวังที่ถูกต้อง
กำหนดสิ่งนำเสนอเพื่อขายที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดวิธีการทดสอบ องค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งที่เสนอ
เพื่อพิจารณาว่าผลที่เกิดขึ้นประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

ช่องทางกาตลาดออนไลน์ ที่ผู้บริโภคจะสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล โดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือที่สำนักงาน 2 ช่องทาง คือ
ช่องทางที่เชื่อมต่อกับศูนย์บริการข้อมูลตามสายเชิงพาณิชย์ และช่องทางที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต

การตลาดออนไลน์ได้รับความนิยมทั้งจากผู้ซื้อ และผู้ขาย ด้วยเหตุผลหลายประการ
ผู้ซื้อได้รับประโยชน์เพราะได้รับความสะดวกมีข้อมูลพร้อม และลดปัญหากวนใจที่ไม่ต้องเผชิญหน้ากับพนักงานขาย
ส่วนฝ่ายผู้ขายก็ได้รับประโยชน์หลายประการ เช่น
สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อเสนอ หรือเงื่อนไขให้เข้ากับสภาพของตลาดได้อย่างรวดเร็ว
สามารถลดต้นทุนให้ต่ำลง สามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี และสามารถกำหนดขนาดกลุ่มเป้าหมายได้ เป็นต้น
อย่างไรก็ตามแม้ว่าการตลาดระบบออนไลน์จะมีประโยชน์หลายประการดังกล่าว แต่ก็ไม่ได้หลายความว่า
ทุกบริษัทควรจะกระทำเสมอไป แต่ละบริษัทจะต้องพิจารณาว่า รายได้ที่ได้รับจากการดำเนินงาน คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่

การตลาดเจาะตรง และการตลาดออนไลน์ แม้ว่าจะได้รับความนิยมใช้กันมากใจช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาไม่นานนี้
แต่บริษัทจำนวนไม่น้อยยังคงจัดงบประมาณให้ในลำดับรอง เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ

ในส่วนประสมการสื่อสารการตลาด ด้วยเหตุผลความขัดแย้งการแย่งชิงงบประมาณเพื่อแผนกของตน
ปัจจุบันบริษัทจำนวนมากจึงได้รวมเครื่องมือสื่อสารทั้งหมด มาไว้ภายใต้การควบคุมกำกับ
ของหัวหน้าระดับสูงฝ่ายการสื่อสารคนเดียวกัน และใช้เครื่องมือสื่อสารทั้งหมดร่วมกัน ที่เรียกว่า
“การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ” หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “การตลาดเจาะตรงแบบบูรณาการ”
อันเป็นมิติใหม่ของการสื่อสารการตลาด เพราะว่าการใช้สื่อหลาย ๆ สื่อร่วมกันใจการรณรงค์โฆษณา
จะช่วยให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพมากกว่า การจัดโปรแกรมการสื่อสารแต่ละอย่างแยกกัน

:ที่มาhttp://free4marketingad.blogspot.com/